امروز ۸ دی ماه زادروز فروغ فرخزاد است

بدون شرح......

design by: alireza ghasemi

/ 6 نظر / 19 بازدید
ساغر

لمس بودنش هر روز است.. و تاریخ فقط بهانه ای ست برای انان که از یاد برده اند... عاشقانه دوستش میدارم خودش و رد دستانش در شبهای تنهایی ام...[گل]

OMID

بله علیرضا جان ... خیلی زیبا منظورتو بیان کردی ... اینا لیاقت فروغ و امسال فروغ رو ندارند... افسوس ... فروغ و امسال بانو هیچ جایی در رسانه ی ملی و مطبوعات ندارند اما یاد و خاطرشان در قلب تک تک انسان های آزاده و اندیشمند قرار داره ... هشت دی ماه، سال روز تولد پریشادخت شعر آدمیزادان، بانو فروغ فرخ زاد بر همه ی شما مبارک باد ...

hestia

_______________./\. _____________ >___< _____________Ѽ./ Ѽ ___________;->( ɕѼ Ҩ . ___________@.♥ '(█) ♥ *$ ________Ѽ "( ()♥t (Ѽ)o*♥* _______(█),-♥.-Ѽ _Q@,0 ɕ(█) ____________>o*oѼ @.< _________o`Ѽ Q Ѽ Q Ѽ~@' ______♥.'Ѽ ♥ *Ѽ ɕҨ ‘♥ @-.)'* ____Ѽ o (█) @ *Ѽ ɕҨ ‘♥ *(█)’Ѽ __________Ѽ -♥-'Ѽ ♥._ Ѽ _______@.♥ '*Q ♥ *(█), @.♥ '* ___.♥' @ _ ɕ♥ _.-'~♥-. @ ´(♥)`-*.o __.(█)* ♥ ..-' (Ѽ) o *.(Ѽ) 0 *(█)`) _________(Ѽ ) '-._♥__(Ѽ)@ ____;--♥' ♥Ҩ 0‘(Ѽ) Q o *♥ * Ѽ ♥ ___ * (Ѽ). ♥ * .Q.~ ♥- ♥Ҩ.0() Q ♥*'. _(█)* ♥ *‘ o * ♥ _(█)Q~ ♥Ҩ _Ѽ♥_(█) _____________▓▓▓▓▓ __________ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ upam

mina

تو نیستی که ببینی؛ فروغ دیوارها قد برافراشته اند و دلها.....صداقتشان را به تاراج گذاشته اند ! دنیایمان ظالمتر که هیچ بدجورشکل دیگری شده است !!!

عرفان

بله بین واقعیت ودریافت واقعیت فقط یک خودخواهی فاصلس...وما نگاه نمیکنیم!

عرفان

بخند.... چون نابخشوده ای![گریه]