/ 2 نظر / 64 بازدید
(-_-) افکت (-_-)

در زنـدگي براي بعضـيا از يـک روز ، از يـکجا ، از يـک نفـر بـه بعـد ديـگر هيـچ چـيز مثـل قبـل نيـست ! نـه روزهـا ، نـه رنگ هـا و نـه خيابان هـا . . . همه چيز ميشوند دلتنگي ! منم منتظرم بهم سر بزن???????? راستي???????? لطفا کامنت رو هم فراموش نکــــــن http://efect.ir

زهرابای

من شعرم را مدیون فروغم....فروغی که شعر را به من شناساند.... فروغ جاودانه است.......................... فروغ عزیزم کاش هنوز هم هوای تهران رانفس می کشیدی.