aram

جوراباتون و در بيارين پاهاتون بو ميدنلباساتونو در بيارين بدن‌هاتون بو ميدنکله‌هاتونو در بيارين مغزهاتون بو ميدنچشم‌هاتونو در بيارين نگاهاتون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

....

امروز مردی رفت که...... زندگی را یافتن سکه‌ی دهشاهی در جوی خیابان می دانست و نمی‌دانست که چرا در قفس هیچ‌کسی کرکس ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 28 بازدید
دی 93
3 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
7 پست